Garanti

Garanti


Generellt kommer Zhongxin Machinery att byta ut eller reparera defekta artiklar gratis inom 1 år från leveranstidpunkten.
Denna garanti täcker inte skador orsakade av användning av defekta artiklar, slitna artiklar, felaktig användning av
artiklar, bristande iakttagande av båda ovan nämnda allmänna instruktioner för första installation och varning och säkerhetsåtgärder för dumpare, såväl som uppenbara
manipulering av artiklar.

Zhongxins skyldighet är föremål för bekräftelse av kravet från vår inspektionsavdelning.
Generellt kan vi dra av kompensationsvärdet eller skicka ett nytt eller ett nytt förseglingspaket i följande ordning.

Garantiprocedurer
1, beskrivning av fel
2, Cylindermodell och tillverkningsdatum som lasergraverat på alla cylindrar
3, fakturanummer och datum

5, tätningar
NOK (Japan), Hallite (UK), TRELLEBORG (Sverige), ASTON (Italien), Kaden (Italien) eller Som dina speciella krav


Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)

Integritetspolicy